Góp ý/Hợp tác: 0939 448 124

Bàn Cafe

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58001- Ghế chân ống nước hình vuông

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58002- Ghế chân ống nước mặt tròn

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58003- Ghế chân ống nước mặt chữ nhật

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58004- Ghế chân ống nước cách điệu. Mặt ghế làm bằng gỗ cao su tiêu chuẩn. Chân ghế làm bằng Ống nước và sắt hộp được phun sơn tĩnh điện

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

SBG58001 - Set bàn ghế gỗ chân ống nước

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58006 - Bàn chân ống nước ngồi cao màu gỗ

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58007 - Bàn chân ống nước ngồi cao mini

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58008 - Bàn chân ống nước ngồi cao ver 2

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58009 - Bàn chân ống nước ngồi cao big size

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58013 - Chân bàn ống nước chân chữ I

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58014 - Chân bàn dài ống nước chữ I

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58015 - Chân bàn ống nước cách điệu

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

BA58016 - Chân bàn ống nước cách điệu mẫu 2

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58005- Ghế chân ống nước đơn giản. Mặt ghế làm bằng gỗ cao su tiêu chuẩn. Chân ghế làm bằng Ống nước và sắt hộp được phun sơn tĩnh điện

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58006- Ghế chân ống nước chữ C  Mặt ghế làm bằng gỗ cao su tiêu chuẩn. Chân ghế làm bằng Ống nước và sắt hộp được phun sơn tĩnh điện

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

GH58007- Ghế chân ống nước vuông. Mặt ghế làm bằng gỗ cao su tiêu chuẩn. Chân ghế làm bằng Ống nước và sắt hộp được phun sơn tĩnh điện

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

SBG58002 - Set bàn ghế gỗ chân ống nước mẫu 2

Sản xuất theo yêu cầu

Tư vấn zalo: 0909 905 138

SBG58003 - Set bàn ghế gỗ chân ống nước mẫu 3

Sản xuất theo yêu cầu